Витлеемската светлина

В тази проповед Папа Бенедикт XVI, след като размишлява върху тайната на въплатилия се Бог, се спира и на темата за светлината, която блика от Витлиемската пещера.

… Да чуем още едно слово от Литургията на тази Свята Нощ, този път от Книгата на пророк Исаия: „Върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина“ (Ис. 9, 2). Думата „светлина“ изпълва цялата Литургия. За нея се говори отново в откъса от Посланието на Свети Павел до Тит: „Яви се Божията благодат“ (Тит 2, 11). Изразът „яви се“ принадлежи на гръцкия език и в този контекст изразява същото, което еврейският език предава с израза „блесна светлина“. „Явяването“ – „епифанията“, е изливане на божествената светлина над изпълнения с мрак и неразрешими проблеми свят. Където се явява Божията слава, там в света заблестява светлина. „Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина“, ни казва Свети Йоан (1 Йоан 1, 5). Светлината е източник на живот.

Но светлината означава преди всичко познание, означава истина, за разлика от тъмнината на лъжата и на невежеството. Така светлината ни помага да живеем, показва ни пътя. Освен това светлината, тъй като дава топлина, означава и любов. А където има любов, в света блести светлина; където има омраза, светът е в мрак.

Да, във Витлеемския обор се появява великата светлина, така очаквана от света. В Това Дете, лежащо в обора, Бог разкрива Своята слава – славата в любовта, която дарява себе си и се лишава от всяко величие, за да ни поведе по пътя на любовта.

Витлеемската светлина никога няма да угасне. През вековете тя е докосвала мъже и жени, „обличала ги е в светлина“. Където е покълвала вярата в Това Дете, там е разцъфтявала и любовта – добротата към другите, грижовното внимание към слабите и страдащите, благодатта на прошката. Тръгнал от Витлеем, пътят на светлината, на любовта, на истината прекосява вековете. Ако погледнем Светците – от Павел и Августин до Свети Франциск и Свети Доминик, от Франциск Ксаверий и Тереза от Авила до Майка Тереза от Калкута – виждаме това течение на добротата, този път на светлината, който отново и отново се възпламенява от тайната на Витлеем, от Този Бог, Станал Дете.

На насилието на този свят Бог противопоставя в Това Дете Своята любов, и ни зове да следваме Детето.

… Истинската тайна на Рождество е вътрешният блясък, който идва от Това Дете. Да позволим този вътрешен блясък да се предаде и на нас, да запали в сърцата ни пламъчето на Божията доброта; да отнесем на всички чрез нашата любов светлина на света! Да не позволяваме този блестящ пламък да угасне поради студените течения на нашето време! Да го пазим и да го даряваме на другите!

 

Из проповедта на Папа Бенедикт XVI, произнесена на Литургията за Бъдни вечер в базиликата „Св. Петър”, 2012г.

Превод: отец Страхил Каваленов.

Текстът на цялата проповед: http://www.catholic-news.bg/

Сподели
Share
Share
Share