Да вършим това, което е по силите ни

В днешния динамичен свят много хора са застрашени от физическо или психическо претоварване, което често води до разболяване. Текстът, който публикуваме, е откъс от едно писмо, написано в далечното минало, но запазващо своята актуалност и днес.

Струва ми се, че би трябвало да вземете решение да осъществявате със спокойствие това, което е по силите ви. Не се тревожете за останалото, но оставете на Божието Провидение това, което не можете да изпълните сама. Нашето старание и нашата загриженост са угодни на Бога, когато са умерени и желаят да доведат до добър край делата, които сме длъжни да извършим.  На Бог не се харесват безпокойството и раздразнението на духа, Господ желае нашите ограничения и нашите слабости да се опрат на Неговата сила и на Неговото могъщество, желае Неговата доброта да преобрази несъвършенството на нашите възможности.

Тези, които се натоварват с множество дела, дори с едно правдиво намерение, трябва да се решат да вършат само това, което е по силите им… Ако някои неща се налага да бъдат оставени настрана, нужно е да се въоръжим с търпение и да не мислим, че Бог очаква от нас това, което не можем да направим. Той не иска човек да се измъчва, поради своите ограничения… няма нужда от прекомерна умора. Дори напротив – когато сме положили всички усилия и сме дали най-доброто от себе си, можем да оставим всичко останало на Този, който има силата да изпълни всичко, което пожелае.

Нека Божията Доброта да ни бъде вестителка на светлината на надеждата, за да можем да виждаме ясно и да изпълняваме непоколебимо това, което Бог повелява на нас и на другите… И така да приемаме от Неговата ръка това, което ни изпраща, осъзнавайки винаги най-важното: търпението, смирението, послушанието и любовта.

 

Автор: свети Игнатий Лойола (1491 – 1556), Писмо от 17/11/1555г.
Превод от италиански: Мария Станева

Сподели
Share
Share
Share