Да запазим браковете! Молитва за браковете в криза!

Войната на Сатана с човечеството достига до най-дълбоките пластове на нашето същество: нашата сексуалност, нашия семеен живот, нашите бракове. Ние ставаме свидетели на едно безмилостно обезценяване на семейството в обществото. Светските медии възхваляват изневерите и случайните сексуални контакти и така допринасят за разрушаването на браковете и семействата. Като вярващи трябва да оценим великия дар, който Създателят ни е предал и който Исус издигна до нивото на тайнство.

Светото Писание ни призовава да „не приемате напразно благодатта Божия“ (2 Кор. 6:1). Нека напълно да се възползваме от тази благодат, която е тайнството на брака, и да се борим за неразрушаването на брачната връзка съгласно Христовото учение. Тук не говорим за някаква случайна човешка приумица. Говорим за Божията воля за брачните двойки, за който св. Павел казва: „А на женените заповядвам – не аз, а Господ – жена да се не раздели от мъж, […] и мъж да не оставя жена си“ (1 Кор. 7:10-11).

Представата за неразрушимостта на брака не е измислица на монаси и свещеници. Самият Бог, нашият Създател и Спасител, я е повелил. Той установява тайнството на брака като благословение за хората Му.

Нормално е и дори се очаква, че брачните двойки ще минават през трудни моменти, конфликти и проблеми, защото те са неизбежна част от нашето човешко състояние. Нито вярата в Бог, нито посветеният молитвен живот, нито честото приемане на Евхаристията, колкото и добри да са тези неща, могат да ни осигурят безпроблемен живот. Исус ясно ни учи, че онези, които се уповават на Него, ще срещнат трудности в живота. В същото време Той ни дава и Своята гаранция, че покорството на слово то Му в крайна сметка ще реши проблемите ни: „Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича. Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък“ (Лука 6:47-48).

Покорството на Исус си заслужава усилията. Струва си да кажем, че Исус винаги е прав и че Той има силата да ни изцели в нашата болка и да реши проблемите ни. Струва си да отстраним всички мисли за предателство, развод и всичко друго, което застрашава брачното единство. Струва си да се молим за браковете и особено за онези, минаващи през криза.

В своето Апостолическо напътствие “Семейната общност” Йоан-Павел II пише: „Бъдещето на човечеството минава през семейството. Особено спешно и неотложно е всеки човек с добра воля да се стреми да съхрани и насърчи ценностите и изискванията на семейството. Чувствам, че трябва да помоля всички синове и дъщери на Църквата да положат усилие в тази област. Вярата им носи ясно познание за прекрасния Божи замисъл: затова те имат и допълнителна причина да са загрижени за реалността на семейството в това време на изпитания и благодат. Те трябва да покажат на семейството специална любов. Това е изискване, което зове за конкретни действия.” (Йоан Павел II, Апостолическо напътствие  Семейната общност, (Familiaris consortio), изд. Католическа Екзархия, 2015, параграф 86).

Един от начините да покажем специалната си любов за семействата е да участваме в Молитвения поход за браковете в криза. Онези, които се включват в похода, обещават да се молят всеки ден за семействата в опасност и да казват десетица от Марийната броеница за срок от шест месеца. Също могат да принасят често приемане на Светото Причастие или други доброволни духовни дарове. Всеки, който желае, може да се включи в похода. С упование в силата на Всемогъщия Бог, Единствения Източник на Изцелителна Любов, нека не скъпим усилията и жертвите си, за да помогнем на браковете, изправени пред разпад!

Всекидневна молитва на Молитвения поход за браковете в криза

„Небесни Отче, Който Си установил Тайнството брак, Ти пожела да ни повериш най-доброто средство за изпълнение на заповедта да обичаме. На сватбата в Кана Твоят Син Исус Христос започна да проповядва спасителното послание за помощ към брачните двойки и техните приятели. И Дева Мария беше там; наистина тя първа забеляза трудностите на младата двойка. Любящи Отче, чрез страданието, смъртта и възкресението на Твоя Син Исус Христос и чрез ходатайството на Дева Мария, Пресветата Богородица, спаси всички бракове, застрашени от разпадане поради каквато и да е причина. Нека брачните двойки, за чиито намерения се моля аз, да получат чудотворно преобразяване от зло към добро, от студенина към топлина, от коравосърдечие към чувствителност, от груби думи към нежни, от дистанциране към интимност, от тъга към радост, от безразличие към копнеж. Нека славата Ти се разкрие и нека тази двойка повярва отново в Теб – те и техните деца. Амин.

Бележка: Пълният текст на Апостолическото напътствие “Семейната общност” (Familiaris consortio), е публикуван в нашия сайт в менюто „Учение на Католическата Църква”.
Автор: Мирослав Руцки
Източник: списание „Обичайте се“, брой 2-2016
Снимка: Борислав Чепишев

Сподели
Share
Share
Share