Да се срещнем с възкръсналия Христос

Вестта, която в тези дни чуваме да звучи отново и отново, е ето тази: Исус възкръсна, жив е и ние можем да се срещнем с Него. Както Го срещат жените, които на третия ден сутринта, в деня след съботата, се отправят към гроба; както Го срещат учениците му, изненадани и разтърсени от това, което им съобщават жените; както Го срещат толкова много други Негови последователи в дните след възкресението. Така също и след Неговото Възнесение.

Исус продължава да присъства между своите приятели, както накрая беше обещал: „… ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.” (Мт 28, 20). Господ е с нас и с Неговата Църква до края на времената. Осветени от Светия Дух, членовете на ранната Църква започват да се поздравяват с великденския възглас открито и без страх. И този възглас, предаван от поколение на поколение, достига и до нас и звучи всяка година на Великден с обновена сила. Особено в Осмината на Възкресение литургията ни кани да се срещнем лично с Възкръсналия и да припознаем живителното Му действие в събитията от историята на нашия ежедневен живот.  Бенедикт XVI, Генерална аудиенция, 26 март 2008.
Превод от италиански: Мария Станева

Сподели
Share
Share
Share