ДВЕТЕ ЦАРСТВА

В Миропомазанието децата взимат решение на коя страна да застанат

Съществуват на света две царства, две армии, две знамена – на Христос и на дявола.

Знамето на дявола. Дяволът – господарят на всички неприятели на Христос има огнен трон и безбройна армия в голямата равнина около Вавилон. Преди да прати своите вестители по света, той им държи следната реч: „Трябва да хвърляте мрежи навсякъде, много мрежи, трябва да хвърляте вериги навсякъде, много вериги. Защо? Защото хората трябва да се вържат с тях. Събудете у всички хора желанието и удоволствието от богатствата. Хвърлете след това втората верига – суетата, желанието изпъкват, да изглеждат велики. След това разпространете навсякъде склонността към самонадценяване – гордостта. С тези оръжия със сигурност ще превърнете всички хора в роби на собствените им страсти.”

Знамето на Христос. Исус събира своите ученици на голяма равнина близо до Йерусалим. Седи на земята между тях. Говори им така: „Занесете навсякъде свещената доктрина и Божията любов. Кажете на всички, че от любов към другите и за да им служат по-добре, трябва да се откажат от богатствата, трябва да претърпят с кураж преследвания, трябва да бъдат смирени пред Бог и пред хората. Така с една смирена братска любов, която уважава свободата, ще бъдете свидетели на Божията доброта в света. Идете, Аз съм с вас!”

С увереност избираме знамето на Исус. Нашата битка е трудна, но отвъд всеки наш провал стои Христос, който изгражда Царството Божие.

Срв. Игнацио Лойола, Духовни упражнения, 46-148. Текстът е поместен в книгата „Избрани съчинения”, изд. Натурела, 1998 г.

Сподели
Share
Share
Share