Дойдете сами в уединено място и си починете малко

Размишление за неделното Евангелие (XVI неделя, година B)

Евангелски текст:

И събраха се апостолите при Иисуса, та Му разказаха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: дойдете сами в уединено място и си починете малко. Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога. И отидоха с кораб в уединено място насаме. Народът видя, как те заминаваха, и познаха Го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него. Иисус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир; и захвана да ги поучава много. (Мк 6, 30 – 34)

 

Размишление на дон Давид Амадо
(Барселона, Испания)

Днес Евангелието ни кани да преоткрием важността да намираме почивка у Господа. Апостолите са се завърнали от мисията, която Исус им е поверил. Изгонвали са демони, оздравявали са болни, проповядвали са Евангелието. Уморени са и Исус им казва: „дойдете сами в уединено място и си починете малко”. (Мк 6, 31)

Едно от изкушенията, на което може да се отдаде всеки християнин, е желанието да иска да направи много неща за сметка на връзката му с Господ. Катехизисът ни припомня, че когато е време за молитва, една от най-големите опасности е да мислим, че има по-спешни неща, които да бъдат свършени и така се пренебрегва връзката с Бог. Така и Исус казва на своите апостоли, че е време да си починат, понеже са работили много, изтощени са, но и са въодушевени, защото всичко е минало добре. И както казва Евангелието: „отидоха с кораб в уединено място насаме”. (Мк 6, 32) За добрата молитва са необходими поне две неща: едното е да останем близо до Исус, защото Той е с Когото разговаряме. Да бъдем убедени, че сме с Него. С това съзнание обикновено трябва да започва молитвата, която е акт в присъствието на Бог, а това е най-трудната част. Да си даваме сметка, че сме наистина с Него. Второто нещо за една добра молитва е усамотението. Ако искаме да разговаряме с някого и желаем личен и дълбок разговор, избираме уединението.

Свети Пиер Джулиано Еймард препоръчва почивка в Исус след причастието. И предупреждава от опасността да изпълним с много наизустени молитви този момент на благодарност. Казва, че след като сме получили Тялото на Исус, е по-добре да останем в тишина, за да възстановим силите си и да дадем възможност на Исус да говори в тишината на сърцата ни. Понякога, вместо да Му разказваме за нашите планове, е необходимо да оставим Исус да ни упъти и окуражи.

Източник: http://evangeli.net/vangelo/giorno/2018-07-22
Превод от италиански: Мария Станева

Сподели
Share
Share
Share