За молитвената среща на семействата на 24.06.2017 г.

Евангелския текст, върху който ще размишляваме на тази месечна среща:

В онова време Исус каза на учениците Си: “Не бойте се от човеци. Защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от оня, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец? А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее; от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; ако той се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен” Мт. 10, 26-33

Кратко тълкуване:

За да разберем този евангелски текст, трябва да имаме предвид контекста, в който Исус изрича тези думи. Христос изпраща дванадесетте ученици да проповядват благата вест и ги предупреждава, че ги очакват много страдания заради Неговото име: „пращам ви като агнета сред вълци”, „брат  брата ще предаде на смърт”… Въпреки това учениците трябва да продължават да благовестват.

Три пъти Исус им казва да не се страхуват от човеците. Те по-скоро трябва да се „страхуват от Бог”. Тук думата „страх” означава да вярваш в Бог и  да изпитваш свещен респект към Него. В този смисъл, хората които имат страх от Бог, не се боят от нищо, защото знаят, че техния живот е в Божиите ръце.

Дори сред най-големите изпитания учениците могат да имат пълно доверие в Божието провидение. Исус показва това с примера за обикновеното врабче. Две от тези незначителни птички се продават за една пара. Но нито едно от тях не умира без волята на Отца…  „Не бойте се, прочее; от много врабчета вие сте по-ценни.”

Въпроси за размисъл и споделяне:

  1. Има ли случки във вашия живот, в които сте изпитвали намесата на Божието провидение?
  2. Говорите ли за Бог на вашите ближни в семейството, на работата, сред приятелите?
  3. С какви трудности се сблъсквате когато свидетелствате вашата вяра в обществото? Те пречат ли ви да изпълнявате заръката на Христос: „Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието”?
Сподели
Share
Share
Share