За нас

Целта на този сайт е да укрепи брачните връзки и семействата чрез духовното развитие на съпружеската двойка.

Бракът и семейството са две институции, които стоят в основата на обществото и на Църквата, но в днешно време те преживяват тежка криза. Тази криза е много по-различна от миналите, защото в днешния културен свят съществуват философски течения, които искат да предефинират брака и семейството, променяйки тяхната същност. 

Водят се медийни кампании за лансиране на нови дефиниции на семейството, които влияят негативно на истинското семейство.

С поддържането на този сайт желаем да помогнем в две отношения:

1) В културно отношение: желаем да отговорим на предизвикателствата на днешния свят, защитавайки брака като неразривен съюз, основан на любовта, между един мъж и една жена, чиято цел е създаването на поколение.

2) В житейско отношение: желаем да укрепим съпружеските връзки. Любовта между мъжа и жената в началото на брачния живот е много силна. Но често се случва така, че с годините любовта отслабва и според някои дори изчезва. Тогава съпружеския живот се превръща в едно непоносимо бреме. Освен това днешните семейства са изправени пред нови и все по-тежки предизвикателства. Това означава, че християнските съпрузи имат нужда от помощ, за да поддържат жива тяхната любов, да осъществяват една добра комуникация помежду си и да преодоляват конфликтите и житейските проблеми.

В това отношение Църквата може да помогне много, защото Християнството е религията на любовта и истината. Библията, Учението на Църквата и Тайнствата са мощни средства за укрепването на брака.

Нашата цел е да известяваме Божието Слово. И понеже това Слово е светлина за света, ние сме сигурни, че този сайт ще помогне на хората.

Срещите на семействата, които организираме всеки месец в Енория „Св. Михаил Архангел“ – гр. Раковски, имат за цел да покажат, че вярата сплотява съпрузите, като ги учи на следните добродетели: търпение, смирение, прошка, взаимопомощ. Надяваме се сайта да бъде в помощ на католиците в България, за да могат по-лесно да намират стойностна литература, посветена на многобройните въпроси, свързани с брака и семейството.

Сподели
Share
Share
Share