Ин витро оплождането. Морални аспекти

Отец Борис:

Понеже днес ин витро оплождането все повече се разпространява, публикуваме това видео https://youtu.be/qUNu5yY8hAY, от което става ясно защо Католическата Църква е против този вид асистирана репродукция.  Вярно е, че много държави по света са приели ин витрото като „ефикасен” метод за преодоляването на големия проблем с безплодието, но според Католическата Църква то е морално недопустимо, защото води до унищожаване на ембриони, т.е. на човешки същества. С тази своя позиция Църквата застава на страната на Божия закон, който защитава човешкия живот още от момента на зачеването.

И така, би трябвало да си зададем няколко въпроса:
1) Като християни, не трябва ли по-скоро да спазваме Божиите порядки, отколкото да следваме това, което прави мнозинството?
2) Желанието на бездетните двойки да имат деца, оправдава ли порочната практика, чрез която медиците дават шанс на някои ембриони, а други елиминират?
3) Съпрузите, които прибягват до ин витрото дават ли си сметка, че стават съучастници в унищожаването на някои от собствените им деца (деца в зародиш)?

Осъзнавам, че тези въпроси могат да послужат за основа на един  сложен обществен дебат. Такъв дебат е имало в Полша през 2010г.  Благодарение на него полската държава днес отделя една солидна сума от своя бюджет, за финансирането на НаПро технологията – естествен метод за лечение на безплодието.

Темата за моралния аспект на ин витрото е много сложна и не може да бъде задълбочена в една малка статия. Ето защо препоръчвам на читателите да се запознаят също и с този материал: http://www.catholic-news.bg/?page_id=8123

И все пак се надявам, че тези мои мисли ще провокират към размисъл всички хора с добра воля и ще им помогнат да се вслушат в гласа на съвестта.

Сподели
Share
Share
Share