Кризата на брака и пророческите думи на сестра Лучия (Фатима)

от. Борис Стойков:

В днешно време кризата на брака е пред очите на всички. Много млади хора не искат да сключват брак, а тези, които се бракосъчетават все по-трудно успяват да съхранят съпружеския съюз до края на живота.

Знаем, че бракът носи много радости, но той изисква и жертви. А съвременния човек трудно се жертва, дори да е в името на някакви ценности. Също и в миналото брачния живот не е бил лесен, но тогава бракът и семейството са били смятани за нещо свещено, заради което си струва да полагаш усилия. Днес обаче „ставаме свидетели на едно безмилостно обезценяване на семейството в обществото. Светските медии възхваляват изневерите и случайните сексуални контакти и така допринасят за разрушаването на браковете и семействата.” (М. Руцки, Да запазим браковете…).

Освен нравствения упадък, съществува и нещо друго, което вреди на брака. Става дума за така наречената Джендър-теория, която е много разпространена на запад. Чрез тази теория, определен кръг от хора желаят да наложат едно ново разбиране за брака, което е коренно различно от досегашното (че бракът е траен съюз между мъж и жена).

Въпреки, че в България не се говори много за тази теория, много важно е да се запознаем с нея, поне в общи линии. На тази тема  посветихме една статия, която ви препоръчвам. Тя е озаглавена „Джендър идеологията руши люлката на човечеството – семейството”.

В този ред на мисли желая да цитирам два текста, които ще ни помогнат да разберем проблема в дълбочина.

Първия текст е пророчески. Това са думи, написани от сестра Лучия, жената на която се е явила Дева Мария във Фатима (между другото тази година се навършват 100 години от явленията). В едно писмо до кардинал Карло Кафара, на когото папа Йоан-Павел II бе възложил през 1980 г. задачата да основе папския институт за изследване на брака и семейството, сестра Лучия пише: „Последната битка между Господ и царството на Сатаната ще се води за брака и семейството. (…) Срещу всеки, който се застъпва за светостта на брака и семейството, ще се води борба и той ще бъде отхвърлян във всяко отношение, защото това е решаващият въпрос”(http://www.catholic-news.bg/?p=69284). Сестра Лучия дава да се разбере, че Лукавият е първопричината за големите предизвикателствата, с които се сблъсква днес семейството. Той води борба против основната клетка на обществото.

Вторият текст е взет от едно скорошно интервю с кардинал Мюлер, главата на една от най-важните Конгрегации във Ватикана. Пред журналист на испанската агенция „Асипренса”, кардиналът е казал следното: „Държавите и обществото в Латинска Америка, както и Европа и Северна Америка, са под силното влияние на един нов вид тоталитаризъм, който иска да се наложи във всички нации, обвързвайки икономическото подпомагане с приемането на определени условия, между които е внедряването на идеологията на Джендъра и свободното практикуване на аборта, който всъщност е убийство, представено като човешко право. Всичко това накърнява устоите на модерните държави.”

Цитирах тези два текста, защото смятам, че между тях има тясна връзка. От една страна предупреждението на сестра Лучия за ожесточената борба против семейството, а от друга – думите на кардинал Мюлер, от които разбираме, че тази борба е започнала.Това означава, че всички християни, и хората с добра воля, трябва да бъдат будни и да се молят, за да могат да противостоят на злите сили.

Темата, на която посветих настоящата статия, сама по себе си, изискваше да се концентрирам върху някои проблеми в днешното общество. Следователно имаше голяма опасност да се спра само на негативните неща. Ние знаем обаче, че в днешния свят има и много положителни неща, които Бог ни е дарил, и за които трябва да Му благодарим. В същото време не бива да си затваряме очите пред проблемите. Необходимо е да ги анализираме и да предприемаме конкретни действия за тяхното разрешаване.

В тези наши усилия не сме сами, защото Той е казал: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.” (Мат. 28:20)

Сподели
Share
Share
Share