Кръстен Път

Излезе нова книга за Кръстния път на нашия Господ Исус Христос.

По време на Великите пости християнитe често молят Кръстния път. При това те размишляват върху страданията на Исус, но също и върху своя живот. Защото и в човешкия живот има болезнени ситуации като разочарование, караници, загуби на приятелства или на работа, болести и смърт.

Честото молене на Кръстния път помага много за укрепването на духовния живот.

Един съвременен испански светец пише:
„Кръстният Път — Ето една набожност с богато съдържание. Пожелавам ти да свикнеш всеки петък да си припомняш четиринадесетте момента от страданието и смъртта на Христос. Уверявам те, че така ще получиш сила за цялата следваща седмица.” (св. Хосемария, Път, 556).
Кръстният път е размишление върху Страданията на божествения Спасител. Той ни учи колко ни е обичал Исус Христос и колко ние трябва да Го обичаме. Съзерцаването на разпнатия Исус за многобройни души е било средство за придобиване на светост.
Всеки ще намери в това набожно упражнение утеха в своите скърби, ободрение към по- съвършено изпълняване на Исус Христовите заповеди, сила за по- християнски живот, уповаване за да се сподели славата на обичния Спасител, след като споделят Неговите скърби и страдания.

 

Книгата може да се закупи от църковния магазин при енория „Св. Михаил Архангел”, гр. Раковски или чрез сайта на издателството „Фондация Комунитас” (http://www.roncalli-books.org/)

Сподели
Share
Share
Share