Покана за библейска среща на 21.04.2017 г.

На 21 април от 19:30 ч., в енорийския център при храма „Св. Михаил Архангел”, ще се състои следващата библейска среща, която е отворена за всички: млади и възрастни, семейни е несемейни.

Този път ще размишляваме над Евангелието от Втората пасхална неделя –  срещата между възкръсналият Христос и апостол Тома.

 Четене от светото Евангелие според Йоан.        (Йоан 20,19-31)

 А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къ­щата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: “Мир вам!” И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.

А Исус пак им рече: “Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам”. И като рече това, духна и им казва: “Приемете Духа Светаго”. На които простите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат.”

А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, ко­гато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: “Видяхме Господа!”

А той им рече: “Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”

След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: “Мир вам!” После казва на Тома: “Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.”

Отговори Тома и Му рече: “Господ мой и Бог мой!”

Исус му казва: “Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, ко­ито не са видели, и са повярвали.”

И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Сподели
Share
Share
Share