Размишление за Страстната седмица

Господ отива на доброволно страдание. Нека и ние Го последваме. Това е дълг на всеки, който изповядва, че чрез силата на Христовите страдания е станал това, което е; това е дълг на всеки, който се надява да получи обещаното велико и славно, каквото на ум не е идвало никому.

Как да Го следваме? Чрез размишление, чрез съчувствие. Последвай с мисълта си страдащия Гос­под, и от размисъла извлечи такива поуки, които биха поразили сърцето ти, биха извикали у него съчувствие от страданията, понесени от Господа. Но за да можеш да сториш това, трябва сам да се принудиш да страдаш, като намалиш чувствително храната и съня и увеличиш бденията и коленопреклоненията.

Изпълни всичко, което прави светата Църква, и ще бъдеш спътник на Господа в страданията.

Молитвата „Кръстен път” е един добър начин да последваме страдащия Христос. Тук ще намерите размишленията за Кръстния път на светия свещеник Жан-Мари Виане: http://www.catholicnews.bg/?p=74536

Сподели
Share
Share
Share