Свети Йосиф – баща пазител на Исус

Св. Йосиф е човека, на когото Бог се доверява толкова много, че поставя Своя Син в неговия дом, за да Го обича и да Го храни. Каква отговорност! Неговата задача е била важна част от Божия невероятен план.

Когато четем разказа за раждането на Исус, откриваме, че Йосиф е бил справедлив, праведен, милостив, готов да защити и смел.  Но преди всичко той е бил покорен. Когато ангелът му казва да вземе Мария за своя жена, той се подчинява (Мат. 1:24). И когато ангелът му нарежда да избяга в Египет с Мария и Иисус, той изпълнява заповедта (2:13-14).

Така както Мария е била внимателно избрана да носи Божия Син, подобно и Йосиф е бил обмислено избран да се грижи за младата си съпруга и за детето Христос. И като се доверявал на Бога, св. Йосиф изпълнявал всичко, което Бог искал от него.

Какво иска Бог от теб днес? Готов ли си да правиш всичко, което Той желае да правиш?

Можем да научим много за послушанието от св. Йосиф.

__________________

 „Св. Йосиф, бащата пазител на Христос, е също и твой баща.
Прибягвай към него!” (Св. Хосемария Ескрива)

Сподели
Share
Share
Share