Св. Йоан Кръстител, верен свидетел на Христос

Евангелски текст:
А за Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличил Господ милостта Си над нея, и се радваха с нея. На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. Но майка му продума и каза: не, а да се нарече Иоан. И рекоха й: няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И кимваха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъсчица и написа: Иоан му е името. И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога. И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Иудея. Всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него. А младенецът растеше и крепнеше духом, и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.  (Лука 1, 57 – 66.80)

Размишление

Днес честваме тържествено рождението на Кръстителя. Свети Йоан е мъж на големи контрасти: живее тихо в пустинята, обаче оттам раздвижва тълпата и я приканва към покаяние с убедителен глас; достатъчно смирен е, за да признае, че той е само един глас, а не Словото, и при все това успява да осъди и отрече несправедливостите, дори и самите царе; кани последователите си да отидат при Исус, но не отказва да разговаря с цар Ирод, докато се намира в затвора. Тих и смирен, а също и смел, е решен докрай, до проливането на собствената му кръв. Йоан Кръстител е велик човек! Най-великият сред родените от жена, така ще бъде назован от Исус, но той е само предшественик на Христос.

Кой знае, може би тайната на неговото величие се намира в осъзнаването на чувството, че е предопределен от Бог. Така се изразява и евангелистът: „А младенецът растеше и крепнеше духом, и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.” (Лк 1, 80) Цялото му детство и младенчество са белязани от съзнанието за неговата мисия да дава свидетелство и го прави, кръщавайки Христос в река Йордан, приготвяйки за Господ един благоразположен народ и накрая на живота си, проливайки кръвта си в услуга на истината. С нашето познание за Йоан можем ли да отговорим на въпроса на неговите съвременници: „какво ли ще бъде тоя младенец?” (Лк 1,66).

Всички ние, посредством кръщението сме били избрани и поканени да дадем свидетелство за Господ. Заобиколени от безразличието на днешния свят, Свети Йоан е модел и помощ за нас. Свети Августин ни казва: „Удивлявай се на Йоан, колкото е възможно, защото това, на което се удивляваш, е на страната на Христос. И така, застани и ти на страната на Христос, не защото Той има нужда от теб, но за да може Той да действа в теб.” Действията на Йоан като предшественик, изразени във внимателната му молитва към Светия Дух, в неговата сила и смиреност, да ни помогнат да открием нови хоризонти за светостта – за нас и за нашите братя.


Joan MARTÍNEZ Porcel (Барселона, Испания)
Превод от италиански: Мария Станева

Сподели
Share
Share
Share