Тяло и кръв Христови

”Преди празник Пасха Исус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай.“ (Йоан 13:1).

Нощта се спускаше над света, защото древните обичаи, знаците, които навремето Бог, поради безкрайното Си Милосърдие, бе дал на човечеството, щяха да се изпълнят изцяло, откривайки пътя към една нова зора — новата Пасха. Святата Евхаристия бе установена през нощта като подготовка за утрото на Възкресението.

Исус Христос e останал в Святото Причастие от обич към нас…, и от обич към теб. Останал е в това Тайнство въпреки, че е знаел как ще го приемат хората…, и как ще го приемаш ти. Той е останал, за да се храниш с Него, да Го посещаваш и да Му разказваш за нещата от живота.
Ходи често при Христос, Който се намира в Дарохранителницата и Го приемай в Святото Причастие, за да Го заобичаш още по-силно. Така ще помогнеш на много други души да тръгнат по същия път.

Виж как влюбените целуват цветята, писмата и всичко онова, което им напомня за онзи, когото обичат!… Нима ще забравиш Този, Който е винаги близо до теб? Нима ще забравиш, че можеш да се храниш с Него?

Сподели
Share
Share
Share