Беседа за съпружеската любов

отец Борис Стойков:
В следващите редове ще се спра на съпружеската любов, от която до голяма степен зависи успехът на брака и семейството”.

Съпружеската любов
В Евангелието четем: първата и най-важна заповед е „Обичай Господа, твоя Бог! Обичай Го с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си разум!” И втората най-важна заповед е като първата: „Обичай ближния си както себе си!” (срв. Мт 22: 37-39).
Обичта към Бога е основата на християнския живот. Колкото по-голяма е любовта ни към Бог, толкова по-голяма и по-истинска ще бъде нашата любов към ближния.
Кои са ближните, които сме призвани да обичаме? – Първият ближен за мъжа е неговата жена. И първият ближен за жената е нейният мъж.
Мисля, че християнските съпрузи би трябвало по-често да си правят един вид самоанализ и да се питат: Аз обичам ли истински своя партньор?
И тук има една уловка. Тя се състои в това, че често си мислим, че обичаме другия човек, защото вършим много неща за него. Например, жената пере дрехите, готви, шета и  си казва: „Аз обичам мъжа си, защото правя всички тези неща”. Мъжът пък върши повечето тежка работа в семейството и той си казва: „Аз обичам жена си”. Но фактите доказват, че двама съпрузи могат да вършат много неща един за друг и в същото време да не се обичат истински.
За да онагледя казаното, ще ви разкажа една история. Може би някои от вас са гледали филма „Хачико” (с Ричърд Гиър), създаден по действителен случай. В него се разказва за историята на едно куче и за неговия стопанин. Един мъж, който ежедневно пътува с влак поради професионални задължения, една вечер намира едно малко куче на гарата и го взима в дома си. Жена му обаче още същата вечер  заявява, че не иска в дома й да има куче. Но понеже мъжът й се привързва много към кучето, накрая решават то остане. Дават му името Хачико. Стопанинът полага много грижи за Хачико и често играе с него. Стига се дотам, че кучето придобива навика всеки ден да изпраща собственика си до гарата сутрин и да го посреща вечер. Но един ден стопанинът умира. Въпреки това, кучето продължава да ходи всеки ден на гарата в пет часа следобед в очакване на своя приятел. И това продължава девет години.
Филмът акцентира върху верността на кучето. Но той показва и нещо друго. Според мен основната причина, поради която мъжът се беше превързал толкова към кучето, се състоеше в това, че на него му липсваше топлотата във взаимоотношенията с жена му. С жена му се разбираха. Всеки си изпълняваше своите задължения, но липсваше топлотата.
Във филма се вижда как двама съпрузи могат да живеят заедно и в същото време тяхната любов да е изстинала.
И така, може би днес е един подходящ ден, за да се запитате: във вашите взаимоотношния има ли топлота? Останало ли е нещо от силната обич от първите години на брачния живот? Какво можете да направите, за да обновите вашата любов?

По какъв начин съпрузите подхранват любовта помежду си?
Любовта между мъжа и жената е като едно цвете: както цветето, така и обичта има нужда от грижи, иначе лека полека се разболява. И може дори да изчезне.

Как се полагат грижи за любовта?
Ето няколко препоръки, които помагат за укрепването на любовта:

  • Важно е съпрузите да споделят помежду си нещата от ежедневието и заедно да разрешават проблемите.
  • За укрепването на съпружеската връзка е необходимо взаимното уважение: уважение към личността на другия човек, към гледната му точка. От друга страна,  неуважението и  желанието да властваш над другия е основната причина за много раздори в семействата.
  • Необходимо е съпрузите да си прощават много пъти. Прошката укрепва брака, а нежеланието да простиш внася напрежение в съпружеските взаимоотношения. Липсата на прошка може да има и много по-тежки последствия. Тя е основната причина за разводите.
  • Също и интимните отношения на съпрузите помагат за заздравяването на тяхната връзка. Ако тези отношения са израз на любов и ако са отворени за зачеването  на нов живот, те са благословени от Бог.
  • Другият начин за укрепването на любовта е молитвата. В молитвата ние се обръщаме за помощ към Бог, Който е източникът на обичта. Обръщаме се към Него, защото Той е обединителят на хората. Той ни помага да бъдем търпеливи, да прощаваме и да се жертваме за доброто на другите.
  • И накрая има една друга препоръка: В трудните моменти на брачния живот споделяйте с вашите свещеници. Това може да стане в изповедта или извън нея. От свещениците ще получите молитвена подкрепа и ценни съвети за разрешаването на проблемите.

Драги съпрузи, в тази наша беседа си припомнихме някои истини, свързани със семейния и съпружеския живот. Обърнахме внимание и на това, че днешният свят подлага на голямо изпитание брака и семейството. Но Бог е наш защитник! С Неговата помощ и с човешките усилия в нашите семейни огнища ще продължава да гори огънят на любовта – огънят, който ще дава светлина и топлина на бъдещите поколения.


Беседата е произнесена на Епархийна среща на семействата, храм “Св. Михаил Архангел”, гр. Раковски, 25.10.2014 г.

Снимки: Мариана Станчева

Сподели
Share
Share
Share