Бракът – любов за цял живот

Размишление за XXVII неделя на обикновеното време (година В)

Приближиха се фарисеите и Го попитаха, изкушавайки Го: позволено ли е на мъж да напусне жена си? Той им отговори и рече: какво ви е заповядал Мойсей? А те казаха: Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо, и да я напусне. Иисус им отговори и рече: поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодейства спрямо нея; и ако жена напусне мъжа си, и се омъжи за друг, прелюбодейства. И донасяха при Него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха. Като видя това, Иисус възнегодува и им рече: оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, той няма да влезе в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше (Mк 10,2-16 ).

По времето на Исус разводът е бил неоспоримо обстоятелство, съществуващо още от Мойсей и в този смисъл – неприкосновено. Разводът обаче е бил развод по усмотрението на мъжа – само мъжът, чувствайки се изморен от жена си, е можел да я изпрати обратно в дома й, като е пишел разводно писмо. Никой никога не би си позволил да обсъжда една толкова удобна за мъжете норма – въпросът, който Исус получава, е риторичен, всички очевидно очакват Исус да благослови тази норма. Или може би не, въпросът е поставен именно като капан, който да накара Исус изведнъж да стане безразличен към тълпата, която толкова скоро го е издигнала до ранга на пророк.
Отговорът на Исус е като бръснач – вие правите така, но Бог не мисли по този начин, Бог вярва в любовта като единствена, вярва във възможността двама души да живеят заедно за цял живот.

Без да си бъдат товар един на друг, без да се чувстват в клетка, без да си нанасят удари, защото целта на живота в двойка не е да живеят заедно завинаги, но да се обичат завинаги! Исус казва, че е възможно да се обича за цял живот, че Бог е помислил по този начин за приключението на брачния живот, а да бъдеш верен на една мечта не е утопия за подрастващи, но Божие благословение! Когато двама души решат да се бракосъчетаят и говорим за вярност, ние не обсъждаме една архаична норма на един консервативен строй, който предлага един остарял модел, говорим за мечтата на Бог.

 

Размишление: Paolo Curtaz

Превод от италиански: Мария Станева

За неразтрогваемостта на църковния брак виж: https://domashnatsarkva.com/църковният-брак-не-може-да-бъде-разтро/

Сподели
Share
Share
Share