Търпението

Отец Борис Стойков:

В наши дни често се случва някои хора да сключват брак с убеждението, че щастието се състои в това да имаш много удобства, забавления и свобода да правиш това, което искаш. Но с такава нагласа не е възможно да се гради семейство. Истинското щастие в семейния живот се постига тогава когато развиваме в нас християнските добродетели, т.е. добрите навици, необходими за съвместния живот. В Първото послание на апостол Павел до Коринтяните четем: “Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява” (1 Кор. 13: 4-7).

Необходимо е по-често да размишляваме върху християнските добродетели и да се стремим да ги придобиваме. Затова ви предлагаме поредица от статии, посветени на тази тема.

Търпението
  • Папа Франциск: Да имаме търпение, не означава да позволяваме да ни малтретират, нито да толерираме физическата агресия, нито да допускаме да се отнасят с нас като с обекти. Проблемът изниква, когато изискваме отношенията да са идилични или личностите да са съвършени, или пък когато се поставяме в центъра и жадуваме само нашата воля да се изпълни. Тогава всичко ни прави нетърпеливи, всичко ни кара да реагираме с агресия. Ако не култивираме търпението, винаги ще си намираме извинения, за да отговаряме с гняв, и в крайна сметка ще се превърнем в хора, които не могат да съжителстват, антисоциални са и неспособни да сдържат нагоните си, а семейството ще се обърне на бойно поле. Ето защо Словото Божие ни напътства: „Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас, заедно с всяка злоба” (Еф. 4:31). Това търпение укрепва, когато аз призная, че другият също има правото на живот на тази земя близо до мен такъв, какъвто е. Без значение, че той ме обременява, че противоречи на плановете ми, че ме дразни с присъствието си или с идеите си, че не всичко е, както съм се надявал. Любовта има винаги смисъла на дълбоко съчувствие, което помага да приемем другия като част от света дори когато той постъпва не така, както на мен ми се иска. (Amoris Laetitia – Радостта от любовта, пар. 92).
  • Дълготърпеливият е по-добър от храбрият, а който владее себе си е по-добър от завоевател на град. (Соломон)
  • Кроткият отговор отвръща гнева, а оскърбителната дума възбужда яростта (Соломон).
  • Ако в порив на негодуване против някого, му напишете писмо, макар то да е много умно и убедително, но го оставите на страна до сутринта; и много за вярване е, че вие няма да пратите това писмо по назначението му. (Лебок)
  • Дълготърпеливият винаги е в радост, веселие, възторг, защото се надява на Господа. (Преп. Ефрем Сириец)
  • Ти искаш да получиш блаженство там на небето? Претър пи тук заради Христа; нищо не може да се сравни с това блажен ство. (Св. Йоан Златоуст)
  •  Няма нищо по-срамно от гнева, нищо по-безчестно, нищо по-ужасно, нищо по-неприятно, нищо по-вредно от него. Това каз вам не за да бъдем кротки само към мъжете, но и да търпим, ако и жена би досаждала с думи. (Св. Йоан Златоуст)
  • Той (човекът) търпи злото и го понася великодушно, а това е велика придобивка; който претърпи злото – заслужава прошка на греховете, това е подвиг на любомъдрието, училище на добродетели. (Св. Йоан Златоуст)
  • Ако нямаш търпение по отношение на твоя ближен, то как Бог ще търпи тебе? (Св. Йоан Златоуст)
  •  Нужно е… да понасяме всичко с дълготърпение, защото това означава, че вярваш.  (Св. Йоан Златоуст)

 

Сподели
Share
Share
Share